200w-500w
Lọc theo

 

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)
2.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)

Model : Shirai JLM 400A (400w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)
1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)

Model : Shirai JLM 300A (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)

Model : Shirai JLM 400 (400w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)
1.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)

Model : Shirai JLM 300 (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)
Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)
900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)

Model : Selton ST17 (370w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 16 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 18m (nếu có củ hút sâu)
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)
1.950.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)

Model : Sena 305A (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 15 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)
2.150.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)

Model : Sena SEP 251AE(250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)
Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)
1.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)

Model : Sena SEP 375( 375w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)
Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)
1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)

Model : Sena SEP 251E (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)
Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)
1.650.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)

Model : SENA SEP 240BE(240w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm hút giếng Hanil PC 456w (500w)
Máy bơm hút giếng Hanil PC 456w (500w)
4.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm hút giếng Hanil PC 456w (500w)

Model : Hanil PC 456w (500w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : Max 24m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm hút giếng Hanil PC 268w (250w)
Máy bơm hút giếng Hanil PC 268w (250w)
4.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm hút giếng Hanil PC 268w (250w)

Model : Hanil PC 268w (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 24 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : Max 14m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm giếng tự động Hanil PC 268A ( 250w)
Máy bơm giếng tự động Hanil PC 268A ( 250w)
4.950.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm giếng tự động Hanil PC 268A ( 250w)

Model : Hanil PC 268A ( 250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 24 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : Max 14m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp từ Hanil HB305A (300w)
Máy bơm tăng áp từ Hanil HB305A (300w)
3.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp từ Hanil HB305A (300w)

Model : Hanil HB305A (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 15 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Hanil PH 255W (250w)
Máy bơm nước chân không Hanil PH 255W (250w)
3.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Hanil PH 255W (250w)

Model : Hanil PH 255W (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 41 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
 Máy bơm nước tăng áp Wilo PW 252EA (250w)
Máy bơm nước tăng áp Wilo PW 252EA (250w)
5.490.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Wilo PW 252EA (250w)

Model : Wilo PW 252EA 9250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 24 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc