Bơm chìm giếng khoan, Hỏa tiễn
Lọc theo

 

Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)
Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)
6.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)

Model : APP JKCH 50 (1100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 30-50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 32 mm ( 11/4")
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series

Model : Mastra R95 MA Series (4inch)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm giếng khoan 3inch Mastra R75 T series
Máy bơm giếng khoan 3inch Mastra R75 T series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm giếng khoan 3inch Mastra R75 T series

Model : Mastra R75 T series (3inch)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 85 - 18 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 164 (1100w)
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 164 (1100w)
7.740.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 164 (1100w)

Model : Pentax CM 164 (1100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 10 - 42 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 (750w)
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 (750w)
3.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 (750w)

Model : Pentax CM 100 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 16 - 34 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 26m nếu có củ
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 50 (370w)
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 50 (370w)
3.360.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 50 (370w)

Model : Pentax CM 50 (370w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 9 - 21,5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 16m nếu có củ
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Sealand K151 (1.1kw)
Máy bơm nước ly tâm Sealand K151 (1.1kw)
6.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sealand K151 (1.1kw)

Model : Sealand K151 (1.1kw)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 38.5-12.5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : max 30m có kèm củ
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Sealand K100 (750w)
Máy bơm nước ly tâm Sealand K100 (750w)
3.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sealand K100 (750w)

Model : Sealand K100 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 12 - 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 26 m có kèm củ
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Sealand K50 (370w)
Máy bơm nước ly tâm Sealand K50 (370w)
3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sealand K50 (370w)

Model : Sealand K50 (370w)
Công xuất : 370w
Cột áp : 9 - 19.5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : max 16 m ( có kèm củ)
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước họng súng Sealand JB 200 (1.5kw)
Máy bơm nước họng súng Sealand JB 200 (1.5kw)
7.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước họng súng Sealand JB 200 (1.5kw)

Model : Sealand JB 200 (1.5kw)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 29 - 61 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40 -25 mm
Hút sâu : 30 m ( có củ hút sâu)
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm giếng hỏa tiễn APP JKCH 40 (900w)
Máy bơm giếng hỏa tiễn APP JKCH 40 (900w)
5.670.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm giếng hỏa tiễn APP JKCH 40 (900w)

Model : APP JKCH 40
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25-40 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 32 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan