Máy bơm nước ly tâm
Lọc theo

 

Máy bơm nước ly tâm Selton ST27 (750w)
Máy bơm nước ly tâm Selton ST27 (750w)
1.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Selton ST27 (750w)

Model : ST27 (750w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 22 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 34-34 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 80 Series
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 80 Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 80 Series

Model : Pentax CM 80 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 65 Series
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 65 Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 65 Series

Model : Pentax CM 65 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 50 Series
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 50 Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 50 Series

Model : Pentax CM 50 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 40 Series
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 40 Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 40 Series

Model : Pentax CM 40 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 32 Series
Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 32 Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Công nghiệp Pentax CM 32 Series

Model : Pentax CM 32 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm ly tâm PENTAX MB 200 (1.5kw)
Máy bơm ly tâm PENTAX MB 200 (1.5kw)
7.110.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm ly tâm PENTAX MB 200 (1.5kw)

Model : PENTAX MB 200 (1.5kw)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Max 43 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40 -32 mm
Hút sâu : Max 26 m nếu có củ hút sâu
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Inox CNP ZS Series
Máy bơm nước ly tâm Inox CNP ZS Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Inox CNP ZS Series

Model : CNP ZS Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 164 (1100w)
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 164 (1100w)
7.740.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 164 (1100w)

Model : Pentax CM 164 (1100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 10 - 42 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 (750w)
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 (750w)
3.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100 (750w)

Model : Pentax CM 100 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 16 - 34 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 26m nếu có củ
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 50 (370w)
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 50 (370w)
3.360.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 50 (370w)

Model : Pentax CM 50 (370w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 9 - 21,5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 16m nếu có củ
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Sealand K151 (1.1kw)
Máy bơm nước ly tâm Sealand K151 (1.1kw)
6.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sealand K151 (1.1kw)

Model : Sealand K151 (1.1kw)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 38.5-12.5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : max 30m có kèm củ
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Sealand K100 (750w)
Máy bơm nước ly tâm Sealand K100 (750w)
3.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sealand K100 (750w)

Model : Sealand K100 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 12 - 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 26 m có kèm củ
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước ly tâm Sealand K50 (370w)
Máy bơm nước ly tâm Sealand K50 (370w)
3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sealand K50 (370w)

Model : Sealand K50 (370w)
Công xuất : 370w
Cột áp : 9 - 19.5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : max 16 m ( có kèm củ)
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
máy bơm ly tâm trục đứng EBARA LPS Series
máy bơm ly tâm trục đứng EBARA LPS Series
15.773.000 VNĐ

Chi tiết

máy bơm ly tâm trục đứng EBARA LPS Series

Model : EBARA LPS Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
máy bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA CDA series
máy bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA CDA series
5.802.000 VNĐ

Chi tiết

máy bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA CDA series

Model : EBARA CDA series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy