Máy bơm nước chân không
Lọc theo

 

Máy bơm nước chân không Hitachi W-P200N (200w)
Máy bơm nước chân không Hitachi W-P200N (200w)
2.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Hitachi W-P200N (200w)

Model : Hitachi W-P200N (200w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Max 300m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 8m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Hitachi W-P150N (150w)
Máy bơm nước chân không Hitachi W-P150N (150w)
2.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Hitachi W-P150N (150w)

Model : Hitachi W-P150N (150w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Max 300m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 8m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không APP PW 375E (375w)
Máy bơm nước chân không APP PW 375E (375w)
3.520.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không APP PW 375E (375w)

Model : APP PW 375E (375w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 20-42 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E
Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E
3.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E

Model : Wilo PW 175 E
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 34 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm (3/4" - 3/4")
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm lưu lượng lớn Wilo PU 1500 G
Máy bơm lưu lượng lớn Wilo PU 1500 G
8.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm lưu lượng lớn Wilo PU 1500 G

Model : Wilo PU 1500 G
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 21 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 50-50 mm (2" - 2")
Hút sâu : 6 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 250JXK
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 250JXK
2.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Panasonic GP 250JXK

Model : Panasonic GP 250JXK (250w)
Công xuất : 250w
Cột áp : 38 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm nước chân không Shinil SHIP 250BE (250w)
Máy bơm nước chân không Shinil SHIP 250BE (250w)
2.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shinil SHIP 250BE (250w)

Model : Shinil SHIP 250BE (250w)
Công xuất : 250w
Cột áp : Max 38 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Hanil PH 1588w
Máy bơm nước chân không Hanil PH 1588w
8.050.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Hanil PH 1588w

Model : Hanil PH 1588w
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : max 70m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Hanil PH 750W
Máy bơm nước chân không Hanil PH 750W
6.750.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Hanil PH 750W

Model : Hanil PH 750W
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 50m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40-32 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước Hitachi WT-P100GX2-SPV-MGN
Máy bơm nước Hitachi WT-P100GX2-SPV-MGN
5.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Hitachi WT-P100GX2-SPV-MGN

Model : Hitachi WT-P100GX2-SPV-MGN (100W)
Công xuất : 200w
Cột áp : 12 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước Hitachi WT-P150GX2-SPV-MGN
Máy bơm nước Hitachi WT-P150GX2-SPV-MGN
5.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Hitachi WT-P150GX2-SPV-MGN

Model : Hitachi WT-P150GX2-SPV-MGN(150w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : 12 M
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy Bơm nước chân không Shimizu 126 BIT (125w)
Máy Bơm nước chân không Shimizu 126 BIT (125w)
1.350.000 VNĐ

Chi tiết

Máy Bơm nước chân không Shimizu 126 BIT (125w)

Model : Shimizu 126 BIT (125w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : Max 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy Bơm nước chân không Shimizu 226 BIT (240w)
Máy Bơm nước chân không Shimizu 226 BIT (240w)
2.050.000 VNĐ

Chi tiết

Máy Bơm nước chân không Shimizu 226 BIT (240w)

Model : Shimizu 226 BIT (240w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Max 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm nước chân không APP PW-200E(200w)
Máy bơm nước chân không APP PW-200E(200w)
VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không APP PW-200E(200w)

Model : APP PW-200E(200w)
Công xuất : 200w
Cột áp : 10-40
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước chân không APP PW-131E(125w)
Máy bơm nước chân không APP PW-131E(125w)
VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không APP PW-131E(125w)

Model : APP PW-131E(125w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 9-30
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước chân không APP PW-125E(125w)
Máy bơm nước chân không APP PW-125E(125w)
VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không APP PW-125E(125w)

Model : APP PW-125E(125w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 9-30
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan