100w - 200w
Lọc theo

 

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)
1.850.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)

Model : Shirai JLM 60-200A (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)

Model : Shirai JLM 130A(130w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)
1.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)

Model : Shirai JLM 200 (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)
Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)
1.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)

Model : Selton SEL 200BE (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : Max 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Selton SEL 150BE (150w)
Máy bơm nước chân không Selton SEL 150BE (150w)
850.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Selton SEL 150BE (150w)

Model : Selton SEL 150BE (150w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : Max 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 150AE (150w)
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 150AE (150w)
1.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 150AE (150w)

Model : Sena SEP 150AE (150w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP131LD(150w)
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP131LD(150w)
1.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Sena SEP131LD(150w)

Model : Sena SEP131LD(150w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Sena SEP 200BE (200w)
Máy bơm nước chân không Sena SEP 200BE (200w)
1.350.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Sena SEP 200BE (200w)

Model : Sena SEP 200BE (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil PA 139A (110w)
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil PA 139A (110w)
2.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Hanil PA 139A (110w)

Model : Hanil PA 139A (110w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 8m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 255A (250w)
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 255A (250w)
4.150.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 255A (250w)

Model : Hanil PH 255A (250w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 24 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp Hanil PWD131B (125w)
Máy bơm tăng áp Hanil PWD131B (125w)
2.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp Hanil PWD131B (125w)

Model : Hanil PWD131B (125w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Hanil PDW132 (125W)
Máy bơm nước chân không Hanil PDW132 (125W)
1.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Hanil PDW132 (125W)

Model : Hanil PDW132 (125W)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : max 30m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm phun sương FOG 2807 Đài Loan (A80)
Máy bơm phun sương FOG 2807 Đài Loan (A80)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm phun sương FOG 2807 Đài Loan (A80)

Model : FOG 2807 Đài Loan (A80)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 10-30 béc phun
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 8-8 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp tự động Wilo Pw 122EA (125W)
Máy bơm tăng áp tự động Wilo Pw 122EA (125W)
4.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động Wilo Pw 122EA (125W)

Model : Wilo Pw 122EA
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 18 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử HANIL PA 155(125w)
Máy bơm tăng áp điện tử HANIL PA 155(125w)
VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử HANIL PA 155(125w)

Model : HANIL PA155 (125w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 9.5 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc