4m3/h - 6m3/h
Lọc theo

 

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)
16.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)

Model : APP VFD-34 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 30-55 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)
Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)
6.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)

Model : APP JKCH 50 (1100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 30-50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 32 mm ( 11/4")
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm giếng hỏa tiễn APP JKCH 40 (900w)
Máy bơm giếng hỏa tiễn APP JKCH 40 (900w)
5.670.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm giếng hỏa tiễn APP JKCH 40 (900w)

Model : APP JKCH 40
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25-40 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 32 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1500A (1.5kw)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1500A (1.5kw)
3.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1500A (1.5kw)

Model : Shirai JLM 1500A (1.5kw)
Công xuất : 1.5kw-2.2kw
Cột áp : 60 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)
3.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)

Model : Shirai JLm 1100A (1100w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1500 (1500w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1500 (1500w)
3.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1500 (1500w)

Model : Shirai JLM 90-1500 (1500w)
Công xuất : 1.5kw-2.2kw
Cột áp : 60 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)
3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)

Model : Shirai JLM 1100 (1100w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước ly tâm Sena K100
Máy bơm nước ly tâm Sena K100
1.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sena K100

Model : Sena K100
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 20-32 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 24m (nếu có củ hút sâu)
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)
1.950.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)

Model : Sena 305A (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 15 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)
4.450.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)

Model : Hanil HB 805A (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 16 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 42-42 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series
Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series
6.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series

Model : WILO PDV Series
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp :
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Wilo PW 1500E (1500w)
Máy bơm nước chân không Wilo PW 1500E (1500w)
9.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Wilo PW 1500E (1500w)

Model : Wilo PW 1500E (1500w)
Công xuất : 1.5kw-2.2kw
Cột áp : 66 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Wilo PW 750E NK (750w)
Máy bơm nước chân không Wilo PW 750E NK (750w)
7.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Wilo PW 750E NK (750w)

Model : Wilo PW 750E NK (750w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 58 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp từ Wilo Pb 400EA (550W)
Máy bơm tăng áp từ Wilo Pb 400EA (550W)
4.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp từ Wilo Pb 400EA (550W)

Model : Wilo Pb 400EA (550w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc