Bơm trục đứng đa tầng cánh
Lọc theo

 

Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)
Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)
6.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm hỏa tiễn hút giếng APP JKCH 50 (1100w)

Model : APP JKCH 50 (1100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 30-50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 32 mm ( 11/4")
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series

Model : Mastra R95 MA Series (4inch)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 120 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 120 Series
195.070.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 120 Series

Model : CNP CDLF 120 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 85 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 85 Series
46.090.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 85 Series

Model : CNP CDLF 85 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF65 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF65 Series
39.500.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF65 Series

Model : CNP CDLF65 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
máy bơm ly tâm trục đứng EBARA LPS Series
máy bơm ly tâm trục đứng EBARA LPS Series
15.773.000 VNĐ

Chi tiết

máy bơm ly tâm trục đứng EBARA LPS Series

Model : EBARA LPS Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Bơm đẩy cao nhiều tầng cánh APP MT Series
Bơm đẩy cao nhiều tầng cánh APP MT Series
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Bơm đẩy cao nhiều tầng cánh APP MT Series

Model : APP MT Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : xem chi tiết
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF4 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF4 Series
6.800.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF4 Series

Model : CNP CDLF4 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF8 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF8 Series
8.000.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF8 Series

Model : CNP CDLF8 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM  TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDLF12 Series
MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDLF12 Series
18.350.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CNP CDLF12 Series

Model : CNP CDLF12 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF16 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF16 Series
14.600.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF16 Series

Model : CNP CDLF16 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 20 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 20 Series
18.200.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 20 Series

Model : CNP CDLF 20 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF32 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF32 Series
29.720.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF32 Series

Model : CNP CDLF32 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF42 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF42 Series
31.240.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF42 Series

Model : CNP CDLF42 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF2 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF2 Series
7.350.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF2 Series

Model : CNP CDLF2 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc