500w-1.1kw
Lọc theo

 

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)
3.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)

Model : Shirai JLm 1100A (1100w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)
2.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)

Model : Shirai JLM 800A (800w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)
2.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)

Model : Shirai JLM 600A (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)
3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)

Model : Shirai JLM 1100 (1100w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)
2.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)

Model : Shirai JLM 800 (800w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)
2.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)

Model : Shirai JLM 600 (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm bán chân không Sena Jet101
Máy bơm bán chân không Sena Jet101
1.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không Sena Jet101

Model : Sena Jet101
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : Max 49 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước ly tâm Sena K100
Máy bơm nước ly tâm Sena K100
1.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sena K100

Model : Sena K100
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 20-32 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 24m (nếu có củ hút sâu)
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm hút giếng Hanil PC 766w (750w)
Máy bơm hút giếng Hanil PC 766w (750w)
5.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm hút giếng Hanil PC 766w (750w)

Model : Hanil PC 766w (750w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : Max 30m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)
4.450.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)

Model : Hanil HB 805A (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 16 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 42-42 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series
Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series
6.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series

Model : WILO PDV Series
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp :
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Wilo PW 750E NK (750w)
Máy bơm nước chân không Wilo PW 750E NK (750w)
7.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Wilo PW 750E NK (750w)

Model : Wilo PW 750E NK (750w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 58 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc