Máy bơm nước SHIRAI JLM
Lọc theo

    Máy bơm nước SHIRAI JLM Nhật Bản là một trong những nhà sản xuất đi đầu về công nghệ sản xuất máy bơm thông minh, Máy bơm JLM khẳng định rằng sản phẩm là sự kết hợp giữa công nghệ và sự cải tiến trong một quá trình lâu dài. Tất cả những yếu tố này đã được thể hiện trong những nghiên cứu và sự phát triển các sản phẩm mới của Shirai. Sản phẩm máy bơm tăng áp (tự động), máy bơm chân không mới nhất đạt đến sự tuyệt vời về tất cả các khía cạnh như: thiết kế sáng tạo, hình sang cuốn hút, ấn tượng, khởi động chậm để bảo vệ động cơ, máy tự ngắt điện khi nguồn nước vào máy bị mất, tự động bảo vệ chống bị kẹt, bảo vệ quá tải…..

    Máy bơm nước Shirai JLM (Giếng Nhật) có ứng dụng rộng rãi như: máy bơm nước chân không, tự động, bơm hút đẩy, bơm nước nóng, vận chuyển nước sinh hoạt, hút nước giếng khoan, giếng khơi, tăng áp lực của vòi nước, tăng áp cho thái dương năng và lấy nước phục vụ tưới tiêu qui mô nhỏ,….

MÁY BƠM NƯỚC SHIRAI JLM CÔNG NGHỆ NHẬT CHO NGƯỜI VIỆT

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1500A (1.5kw)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1500A (1.5kw)
3.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1500A (1.5kw)

Model : Shirai JLM 1500A (1.5kw)
Công xuất : 1.5kw-2.2kw
Cột áp : 60 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)
3.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 1100A (1100w)

Model : Shirai JLm 1100A (1100w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)
2.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)

Model : Shirai JLM 800A (800w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)
2.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)

Model : Shirai JLM 600A (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)
2.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)

Model : Shirai JLM 400A (400w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)
1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)

Model : Shirai JLM 300A (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)
1.850.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)

Model : Shirai JLM 60-200A (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)

Model : Shirai JLM 130A(130w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1500 (1500w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1500 (1500w)
3.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1500 (1500w)

Model : Shirai JLM 90-1500 (1500w)
Công xuất : 1.5kw-2.2kw
Cột áp : 60 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)
3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 1100 (1100w)

Model : Shirai JLM 1100 (1100w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)
2.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)

Model : Shirai JLM 800 (800w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)
2.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)

Model : Shirai JLM 600 (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)

Model : Shirai JLM 400 (400w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)
1.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)

Model : Shirai JLM 300 (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)
1.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)

Model : Shirai JLM 200 (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản