Máy bơm nước Trung Quốc
Lọc theo

 

MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ PERONI WR25/13A (250W)
MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ PERONI WR25/13A (250W)
1.450.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ PERONI WR25/13A (250W)

Model : PERONI WR25/13A (250W)
Công xuất : 250w
Cột áp : Max 9 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM TĂNG ÁP TỪ PERONI PR20/9A (100w)
MÁY BƠM TĂNG ÁP TỪ PERONI PR20/9A (100w)
850.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM TĂNG ÁP TỪ PERONI PR20/9A (100w)

Model : PERONI PR20/9A (100w)
Công xuất : <=100w
Cột áp : 8m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 20-20 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 BF series
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 BF series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 BF series

Model : Mastra R95 BF series 4inch
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series

Model : Mastra R95 MA Series (4inch)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm giếng khoan 3inch Mastra R75 T series
Máy bơm giếng khoan 3inch Mastra R75 T series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm giếng khoan 3inch Mastra R75 T series

Model : Mastra R75 T series (3inch)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 85 - 18 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải Inox MASTRA MDL 550 (750w)
Máy bơm chìm nước thải Inox MASTRA MDL 550 (750w)
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải Inox MASTRA MDL 550 (750w)

Model : MASTRA MDL 550 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MDB 550 (750w)
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MDB 550 (750w)
4.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải MASTRA MDB 550 (750w)

Model : MASTRA MDB 550 (750w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MAF Series
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MAF Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải MASTRA MAF Series

Model : MASTRA MAF Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA Series
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA Series

Model : MASTRA MBA Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST Series
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST Series

Model : MASTRA MST Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm nước ly tâm Inox CNP ZS Series
Máy bơm nước ly tâm Inox CNP ZS Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Inox CNP ZS Series

Model : CNP ZS Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 120 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 120 Series
195.070.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 120 Series

Model : CNP CDLF 120 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 85 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 85 Series
46.090.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF 85 Series

Model : CNP CDLF 85 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF65 Series
MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF65 Series
39.500.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CNP CDLF65 Series

Model : CNP CDLF65 Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìn nước thải sạch Lepono XKS Series
Máy bơm chìn nước thải sạch Lepono XKS Series
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìn nước thải sạch Lepono XKS Series

Model : Lepono XKS Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : xem chi tiết
Hút sâu : 42-42 mm
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm bể bơi, hồ bơi Lepono XKP Series
Máy bơm bể bơi, hồ bơi Lepono XKP Series
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bể bơi, hồ bơi Lepono XKP Series

Model : Lepono XKP Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 60-60 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc