Máy bơm tiểu cảnh, Đài phun
Lọc theo

 

Máy bơm nước thải WILO PD G 050E (50w)
Máy bơm nước thải WILO PD G 050E (50w)
2.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước thải WILO PD G 050E (50w)

Model : WILO PD G 050E (50w)
Công xuất : <=100w
Cột áp : 5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : Ren ngoài 15 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước thải Wilo TS 32/12A/B10 M KA
Máy bơm nước thải Wilo TS 32/12A/B10 M KA
6.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước thải Wilo TS 32/12A/B10 M KA

Model : Wilo TS 32/12A/B10 M KA
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 11.6 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40 mm (13/4")
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm chìm nước thải Inox MASTRA MDL 550 (750w)
Máy bơm chìm nước thải Inox MASTRA MDL 550 (750w)
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải Inox MASTRA MDL 550 (750w)

Model : MASTRA MDL 550 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MDB 550 (750w)
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MDB 550 (750w)
4.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải MASTRA MDB 550 (750w)

Model : MASTRA MDB 550 (750w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA Series
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA Series

Model : MASTRA MBA Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST Series
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST Series
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST Series

Model : MASTRA MST Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm Inox HANIL IP Series
Máy bơm chìm Inox HANIL IP Series
3.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm Inox HANIL IP Series

Model : HANIL IP 235 (125w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm thả chìm nước thải Ebara BEST Series
Máy bơm thả chìm nước thải Ebara BEST Series
7.210.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm thả chìm nước thải Ebara BEST Series

Model : Ebara BEST series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm chạy ắc quy APP DC
Máy bơm chạy ắc quy APP DC
1.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chạy ắc quy APP DC

Model : APP DC chạy ắc Quy
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước thải APP TPS (24/24h)
Máy bơm nước thải APP TPS (24/24h)
1.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước thải APP TPS (24/24h)

Model : APP TPS (24/24h)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải, đài phun APP MH Series (24/24h)
Máy bơm chìm nước thải, đài phun APP MH Series (24/24h)
L.iên. hệ VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải, đài phun APP MH Series (24/24h)

Model : APP MH Series (24/24h)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm chìn nước thải sạch Lepono XKS Series
Máy bơm chìn nước thải sạch Lepono XKS Series
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìn nước thải sạch Lepono XKS Series

Model : Lepono XKS Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : xem chi tiết
Hút sâu : 42-42 mm
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series
Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series
6.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm nước thải WILO PDV Series

Model : WILO PDV Series
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp :
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm bể cá- non bộ- đài phun- tiểu cảnh
Máy bơm bể cá- non bộ- đài phun- tiểu cảnh
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bể cá- non bộ- đài phun- tiểu cảnh

Model : đài phun-tiểu cảnh-mini
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : xem chi tiết
Hút sâu : Xem chi tiết
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước thải APP BAS-BAV-BAH Series
Máy bơm nước thải APP BAS-BAV-BAH Series
2.040.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước thải APP BAS-BAV-BAH Series

Model : APP BAV-BAS-BAH Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : xem chi tiết
Hút sâu : Xem chi tiết
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan