Máy Bơm bán chân không
Lọc theo

 

Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1BX-N
Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1BX-N
3.750.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1BX-N

Model : Pedrollo JSWm 1BX-N
Công xuất : 500w
Cột áp : 41-14 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)
17.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)

Model : APP VFD-54 (1100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 30-55 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)
15.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)

Model : APP VFD-53 (550w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25-42 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)
16.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)

Model : APP VFD-34 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 30-55 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)
15.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)

Model : APP VFD-33 (550w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25-40 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm bán chân không APP LSJ 10 (750w)
Máy bơm bán chân không APP LSJ 10 (750w)
3.350.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không APP LSJ 10 (750w)

Model : APP LSJ 10 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 20-42 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm bán chân không APP LSJ 05D (400w)
Máy bơm bán chân không APP LSJ 05D (400w)
2.750.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không APP LSJ 05D (400w)

Model : APP LSJ 05D (400w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 15-36 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước đầu lợn Pentax CAM 100 (750w)
Máy bơm nước đầu lợn Pentax CAM 100 (750w)
3.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước đầu lợn Pentax CAM 100 (750w)

Model : Pentax CAM 100 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 27 - 47 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước đầu inox Ebara JEXM Series
Máy bơm nước đầu inox Ebara JEXM Series
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước đầu inox Ebara JEXM Series

Model : Ebara JEXM Series đầu Inox
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước Inox Ebara JEM Series
Máy bơm nước Inox Ebara JEM Series
5.510.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Inox Ebara JEM Series

Model : Ebara JEM Series inox
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước đầu lợn Ebara AGA Series
Máy bơm nước đầu lợn Ebara AGA Series
3.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước đầu lợn Ebara AGA Series

Model : Ebara AGA Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm nước đầu lợn  PEDROLLO JSWM 10MX (750w)
Máy bơm nước đầu lợn PEDROLLO JSWM 10MX (750w)
4.690.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước đầu lợn PEDROLLO JSWM 10MX (750w)

Model : PEDROLLO JSWM 10MX (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 21 - 46 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm đầu lợn Pedrollo JSWm 1CX (370w)
Máy bơm đầu lợn Pedrollo JSWm 1CX (370w)
3.650.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm đầu lợn Pedrollo JSWm 1CX (370w)

Model : Pedrollo JSWm 1CX (370w)
Công xuất : 370w
Cột áp : 13-35 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm bán chân không đầu INOX APP LSJ 05
Máy bơm bán chân không đầu INOX APP LSJ 05
2.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không đầu INOX APP LSJ 05

Model : APP LSJ 05
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước đầu lợn APP PW 381E(750w)
Máy bơm nước đầu lợn APP PW 381E(750w)
3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước đầu lợn APP PW 381E(750w)

Model : APP PW 381E(750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 30-45
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước đầu lợn APP PW 251E(680w)
Máy bơm nước đầu lợn APP PW 251E(680w)
2.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước đầu lợn APP PW 251E(680w)

Model : APP PW 251E(680w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 15-40
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan