Máy bơm nước nóng
Lọc theo

 

Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)
11.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)

Model : Wilo PW-750LEA (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 59 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40 -40 mm
Hút sâu : 8m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series
Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series
19.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series

Model : Wilo PBI series biến tần
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Max 50m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm ly tâm Ebara CD Series
Máy bơm ly tâm Ebara CD Series
7.847.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm ly tâm Ebara CD Series

Model : Ebara CD Series
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm ly tâm Inox Lepono AMSm Series
Máy bơm ly tâm Inox Lepono AMSm Series
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Máy bơm ly tâm Inox Lepono AMSm Series

Model : Lepono MSm Series Inox
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : xem chi tiết
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 90-1500A (1.5kw)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 90-1500A (1.5kw)
4.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 90-1500A (1.5kw)

Model : Shirai JLM 90-1500A (1.5kw)
Công xuất : 1.5kw-2.2kw
Cột áp : 60 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 90-1100A (1100w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 90-1100A (1100w)
3.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 90-1100A (1100w)

Model : Shirai JLM 90-1100A (1100w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 80-800A (800w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 80-800A (800w)
2.650.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 80-800A (800w)

Model : Shirai JLM 80-800A (800w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 70-600A (600w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 70-600A (600w)
2.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 70-600A (600w)

Model : Shirai JLM 70-600A (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-400A (400w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-400A (400w)
1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-400A (400w)

Model : Shirai JLM 60-400A (400w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-300A (300w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-300A (300w)
1.750.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-300A (300w)

Model : Shirai JLM 60-300A (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)
1.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)

Model : Shirai JLM 60-200A (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-128A (128w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-128A (128w)
1.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-128A (128w)

Model : Shirai JLM 60-128A(128w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 90-1500 (1500w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 90-1500 (1500w)
3.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 90-1500 (1500w)

Model : Shirai JLM 90-1500 (1500w)
Công xuất : 1.5kw-2.2kw
Cột áp : 60 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 90-1100 (1100w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 90-1100 (1100w)
2.950.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 90-1100 (1100w)

Model : Shirai JLM 90-1100 (1100w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 50 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 40-40 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 80-800 (800w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 80-800 (800w)
1.850.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 80-800 (800w)

Model : Shirai JLM 80-800 (800w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 70-600 (600w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 70-600 (600w)
1.650.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 70-600 (600w)

Model : Shirai JLM 70-600 (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản