Máy bơm tăng áp điện tử
Lọc theo

 

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)
17.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)

Model : APP VFD-54 (1100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 30-55 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)
15.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)

Model : APP VFD-53 (550w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25-42 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)
16.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)

Model : APP VFD-34 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 30-55 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)
15.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)

Model : APP VFD-33 (550w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25-40 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA
6.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA

Model : Wilo PB 401 SEA
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 32-32 mm (11/4" - 11/4")
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA
5.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA

Model : Wilo PB 250 SEA
Công xuất : 250w
Cột áp : 18 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 205A (280w)
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 205A (280w)
2.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 205A (280w)

Model : Hanil HB 205A (280w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 10 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : Ren ngoài 20-20 mm
Hút sâu : 0
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ PERONI WR25/13A (250W)
MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ PERONI WR25/13A (250W)
1.450.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ PERONI WR25/13A (250W)

Model : PERONI WR25/13A (250W)
Công xuất : 250w
Cột áp : Max 9 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
MÁY BƠM TĂNG ÁP TỪ PERONI PR20/9A (100w)
MÁY BƠM TĂNG ÁP TỪ PERONI PR20/9A (100w)
850.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM TĂNG ÁP TỪ PERONI PR20/9A (100w)

Model : PERONI PR20/9A (100w)
Công xuất : <=100w
Cột áp : 8m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 20-20 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử APP JA 200 (200w)
Máy bơm tăng áp điện tử APP JA 200 (200w)
2.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử APP JA 200 (200w)

Model : APP JA 200
Công xuất : 200w
Cột áp : 1.5-13
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 0
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)
1.950.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)

Model : Sena 305A (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 15 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 139A (100w)
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 139A (100w)
1.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Sena 139A (100w)

Model : Sena 139A (100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 7.5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 20-20 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)
4.450.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 805A (600w)

Model : Hanil HB 805A (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 16 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 42-42 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp từ Hanil HB305A (300w)
Máy bơm tăng áp từ Hanil HB305A (300w)
3.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp từ Hanil HB305A (300w)

Model : Hanil HB305A (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 15 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil PA 139A (110w)
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil PA 139A (110w)
2.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Hanil PA 139A (110w)

Model : Hanil PA 139A (110w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 8m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử có biến tần Wilo PE 301EA (300W)
Máy bơm tăng áp điện tử có biến tần Wilo PE 301EA (300W)
5.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử có biến tần Wilo PE 301EA (300W)

Model : Wilo PE 301EA
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 18 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc