1m3/h - 2m3/h
Lọc theo

Máy bơm nước công suất nhỏ

Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E
Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E
3.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E

Model : Wilo PW 175 E
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 34 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm (3/4" - 3/4")
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA
4.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA

Model : Wilo PW 175EA
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 28 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm (3/4" - 3/4")
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp tự động APP PW 200EA(200w)
Máy bơm tăng áp tự động APP PW 200EA(200w)
VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động APP PW 200EA(200w)

Model : APP PW 200EA(200w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 10-40
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không APP PW-200E(200w)
Máy bơm nước chân không APP PW-200E(200w)
VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không APP PW-200E(200w)

Model : APP PW-200E(200w)
Công xuất : 200w
Cột áp : 10-40
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp tự động APP PW 131EA(125w)
Máy bơm tăng áp tự động APP PW 131EA(125w)
VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động APP PW 131EA(125w)

Model : APP PW 131EA(125w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : 9-30
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp tự động APP PW 125EA(125w)
Máy bơm tăng áp tự động APP PW 125EA(125w)
VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động APP PW 125EA(125w)

Model : óm sản phẩm Ảnh nhỏ
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : 9-30
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)
2.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 400A (400w)

Model : Shirai JLM 400A (400w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)
1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 300A (300w)

Model : Shirai JLM 300A (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)
1.850.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 60-200A (200w)

Model : Shirai JLM 60-200A (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 130A (130w)

Model : Shirai JLM 130A(130w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)

Model : Shirai JLM 400 (400w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)
1.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 300 (300w)

Model : Shirai JLM 300 (300w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)
1.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 200 (200w)

Model : Shirai JLM 200 (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)
Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)
900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)

Model : Selton ST17 (370w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 16 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 18m (nếu có củ hút sâu)
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp Selton SEL 150AE (150w)
Máy bơm tăng áp Selton SEL 150AE (150w)
1.150.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp Selton SEL 150AE (150w)

Model : Selton SEL 150AE (150w)
Công xuất : <=100w
Cột áp : Max 20 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)
Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)
1.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)

Model : Selton SEL 200BE (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : Max 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam