Máy bơm nước Hàn Quốc
Lọc theo

 

Máy bơm nước thải WILO PDU 550QH (5.5 kw)
Máy bơm nước thải WILO PDU 550QH (5.5 kw)
29.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước thải WILO PDU 550QH (5.5 kw)

Model : WILO PDU 550QH (5.5 kw)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 100 mm (4")
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước thải WILO PD G 050E (50w)
Máy bơm nước thải WILO PD G 050E (50w)
2.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước thải WILO PD G 050E (50w)

Model : WILO PD G 050E (50w)
Công xuất : <=100w
Cột áp : 5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : Ren ngoài 15 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước thải Wilo TS 32/12A/B10 M KA
Máy bơm nước thải Wilo TS 32/12A/B10 M KA
6.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước thải Wilo TS 32/12A/B10 M KA

Model : Wilo TS 32/12A/B10 M KA
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 11.6 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40 mm (13/4")
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước thải Wilo TS 32/9A/B10 M KA
Máy bơm nước thải Wilo TS 32/9A/B10 M KA
6.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước thải Wilo TS 32/9A/B10 M KA

Model : Wilo TS 32/9A/B10 M KA
Công xuất : 300w
Cột áp : 8.5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40 mm (13/4")
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E
Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E
3.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Wilo PW 175 E

Model : Wilo PW 175 E
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 34 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm (3/4" - 3/4")
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA
4.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA

Model : Wilo PW 175EA
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 28 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm (3/4" - 3/4")
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA
6.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA

Model : Wilo PB 401 SEA
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 32-32 mm (11/4" - 11/4")
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA
5.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA

Model : Wilo PB 250 SEA
Công xuất : 250w
Cột áp : 18 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm lưu lượng lớn Wilo PU 1500 G
Máy bơm lưu lượng lớn Wilo PU 1500 G
8.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm lưu lượng lớn Wilo PU 1500 G

Model : Wilo PU 1500 G
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 21 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 50-50 mm (2" - 2")
Hút sâu : 6 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 205A (280w)
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 205A (280w)
2.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 205A (280w)

Model : Hanil HB 205A (280w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 10 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : Ren ngoài 20-20 mm
Hút sâu : 0
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 405A (500w)
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 405A (500w)
4.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 405A (500w)

Model : Hanil PH 405A (500w)
Công xuất : 500w
Cột áp : 26 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 200A (200w)
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 200A (200w)
3.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 200A (200w)

Model : Hanil PH 200A (200w)
Công xuất : 200w
Cột áp : 23 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước chân không Shinil SHIP 250BE (250w)
Máy bơm nước chân không Shinil SHIP 250BE (250w)
2.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shinil SHIP 250BE (250w)

Model : Shinil SHIP 250BE (250w)
Công xuất : 250w
Cột áp : Max 38 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm chìm Inox HANIL IP Series
Máy bơm chìm Inox HANIL IP Series
3.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chìm Inox HANIL IP Series

Model : HANIL IP 235 (125w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp :
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả :
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)
11.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)

Model : Wilo PW-750LEA (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 59 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40 -40 mm
Hút sâu : 8m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series
Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series
19.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series

Model : Wilo PBI series biến tần
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Max 50m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc