2m3/h - 4m3/h
Lọc theo

 

Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1BX-N
Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1BX-N
3.750.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1BX-N

Model : Pedrollo JSWm 1BX-N
Công xuất : 500w
Cột áp : 41-14 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bơm bán chân không APP LSJ 10 (750w)
Máy bơm bán chân không APP LSJ 10 (750w)
3.350.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không APP LSJ 10 (750w)

Model : APP LSJ 10 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 20-42 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm bán chân không APP LSJ 05D (400w)
Máy bơm bán chân không APP LSJ 05D (400w)
2.750.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không APP LSJ 05D (400w)

Model : APP LSJ 05D (400w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 15-36 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm nước chân không APP PW 375E (375w)
Máy bơm nước chân không APP PW 375E (375w)
3.520.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không APP PW 375E (375w)

Model : APP PW 375E (375w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 20-42 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA
5.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA

Model : Wilo PB 250 SEA
Công xuất : 250w
Cột áp : 18 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm đầu lợn Pedrollo JSWm 1CX (370w)
Máy bơm đầu lợn Pedrollo JSWm 1CX (370w)
3.650.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm đầu lợn Pedrollo JSWm 1CX (370w)

Model : Pedrollo JSWm 1CX (370w)
Công xuất : 370w
Cột áp : 13-35 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Italy
Máy bom 2 họng hút giếng sâu Lepono XDP 370A1
Máy bom 2 họng hút giếng sâu Lepono XDP 370A1
1.850.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bom 2 họng hút giếng sâu Lepono XDP 370A1

Model : Lepono XDP 370A1
Công xuất : 370w
Cột áp : Max 80m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 34-34 mm
Hút sâu : Max 30m
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)
2.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 800A (800w)

Model : Shirai JLM 800A (800w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)
Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)
2.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Shirai JLM 600A (600w)

Model : Shirai JLM 600A (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)
2.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 800 (800w)

Model : Shirai JLM 800 (800w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)
2.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 600 (600w)

Model : Shirai JLM 600 (600w)
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm bán chân không Sena Jet101
Máy bơm bán chân không Sena Jet101
1.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không Sena Jet101

Model : Sena Jet101
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : Max 49 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)
2.150.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)

Model : Sena SEP 251AE(250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)
Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)
1.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)

Model : Sena SEP 375( 375w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)
Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)
1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)

Model : Sena SEP 251E (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)
Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)
1.650.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)

Model : SENA SEP 240BE(240w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam