Bơm trục ngang đa tầng cánh
Lọc theo

 

Máy bơm đẩy cao đa tầng cánh Lepono XCM
Máy bơm đẩy cao đa tầng cánh Lepono XCM
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Máy bơm đẩy cao đa tầng cánh Lepono XCM

Model : Lepono XCM đa tầng cánh
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : xem chi tiết
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc
Máy bơm  trục ngang nhiều tầng cánh đầu Inox Lepono ECHm
Máy bơm trục ngang nhiều tầng cánh đầu Inox Lepono ECHm
ch.i t.iết VNĐ

Chi tiết

Máy bơm trục ngang nhiều tầng cánh đầu Inox Lepono ECHm

Model : Lepono ECHm đa tầng cánh đầu Inox
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : xem chi tiết
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : xem chi tiết
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Trung Quốc