Máy bơm nước Việt Nam
Lọc theo

 

Máy bơm nước ly tâm Selton ST27 (750w)
Máy bơm nước ly tâm Selton ST27 (750w)
1.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Selton ST27 (750w)

Model : ST27 (750w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 22 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 34-34 mm
Hút sâu :
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)
Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Shirai JLM 400 (400w)

Model : Shirai JLM 400 (400w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)
Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)
900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Selton ST17 (370w)

Model : Selton ST17 (370w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 16 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 18m (nếu có củ hút sâu)
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)
Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)
1.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm chân không Selton SEL 200BE (200w)

Model : Selton SEL 200BE (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : Max 35 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Selton SEL 150BE (150w)
Máy bơm nước chân không Selton SEL 150BE (150w)
850.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Selton SEL 150BE (150w)

Model : Selton SEL 150BE (150w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : Max 30 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm bán chân không Sena Jet101
Máy bơm bán chân không Sena Jet101
1.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm bán chân không Sena Jet101

Model : Sena Jet101
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : Max 49 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước ly tâm Sena K100
Máy bơm nước ly tâm Sena K100
1.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước ly tâm Sena K100

Model : Sena K100
Công xuất : 500w-1.1kw
Cột áp : 20-32 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 24m (nếu có củ hút sâu)
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)
1.950.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Sena 305A (250w)

Model : Sena 305A (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 15 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 139A (100w)
Máy bơm tăng áp điện tử Sena 139A (100w)
1.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Sena 139A (100w)

Model : Sena 139A (100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 7.5 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 20-20 mm
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)
2.150.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 251AE(250w)

Model : Sena SEP 251AE(250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 25 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 150AE (150w)
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 150AE (150w)
1.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Sena SEP 150AE (150w)

Model : Sena SEP 150AE (150w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP131LD(150w)
Máy bơm nước tăng áp Sena SEP131LD(150w)
1.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Sena SEP131LD(150w)

Model : Sena SEP131LD(150w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)
Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)
1.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Sena SEP 375( 375w)

Model : Sena SEP 375( 375w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 35 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)
Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)
1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Sena SEP 251E (250w)

Model : Sena SEP 251E (250w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)
Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)
1.650.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không SENA SEP 240BE(240w)

Model : SENA SEP 240BE(240w)
Công xuất : 200w-500w
Cột áp : 40 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam
Máy bơm nước chân không Sena SEP 200BE (200w)
Máy bơm nước chân không Sena SEP 200BE (200w)
1.350.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Sena SEP 200BE (200w)

Model : Sena SEP 200BE (200w)
Công xuất : 100w - 200w
Cột áp : 30 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Việt Nam