Máy bơm nước Indonexia
Lọc theo

 

Máy bơm nước chân không Panasonic GP 250JXK
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 250JXK
2.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Panasonic GP 250JXK

Model : Panasonic GP 250JXK (250w)
Công xuất : 250w
Cột áp : 38 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy Bơm nước tăng áp Shimizu PS 230 BIT(250w)
Máy Bơm nước tăng áp Shimizu PS 230 BIT(250w)
2.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy Bơm nước tăng áp Shimizu PS 230 BIT(250w)

Model : Shimizu PS 230 BIT(250w)
Công xuất : 250w
Cột áp : 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
MÁY BƠM TĂNG ÁP SHIMIZU PS 130 BIT(150w)
MÁY BƠM TĂNG ÁP SHIMIZU PS 130 BIT(150w)
1.550.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM TĂNG ÁP SHIMIZU PS 130 BIT(150w)

Model : SHIMIZU PS 130 BIT(150w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy Bơm nước chân không Shimizu 126 BIT (125w)
Máy Bơm nước chân không Shimizu 126 BIT (125w)
1.350.000 VNĐ

Chi tiết

Máy Bơm nước chân không Shimizu 126 BIT (125w)

Model : Shimizu 126 BIT (125w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : Max 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy Bơm nước chân không Shimizu 226 BIT (240w)
Máy Bơm nước chân không Shimizu 226 BIT (240w)
2.050.000 VNĐ

Chi tiết

Máy Bơm nước chân không Shimizu 226 BIT (240w)

Model : Shimizu 226 BIT (240w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Max 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm nước tăng áp Pansonic A 130JACK(125w)
Máy bơm nước tăng áp Pansonic A 130JACK(125w)
2.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Pansonic A 130JACK(125w)

Model : Pansonic A 130JACK(125w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : 19 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm tăng áp Panasonic A 200JAK (200w)
Máy bơm tăng áp Panasonic A 200JAK (200w)
1.700.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp Panasonic A 200JAK (200w)

Model : Panasonic A 200JAK (200w)
Công xuất : 200w
Cột áp : 32m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm tăng áp Panasonic A 130JAK (125w)
Máy bơm tăng áp Panasonic A 130JAK (125w)
1.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp Panasonic A 130JAK (125w)

Model : Panasonic A 130JAK (125w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : 21 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 350JA (350w)
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 350JA (350w)
3.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Panasonic GP 350JA (350w)

Model : Panasonic GP 350JA (350w)
Công xuất : 370w
Cột áp : 45 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 200JXK
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 200JXK
1.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Panasonic GP 200JXK

Model : Panasonic GP 200JXK (200w)
Công xuất : 200w
Cột áp : Max 33 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 129JXK (125w)
Máy bơm nước chân không Panasonic GP 129JXK (125w)
1.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước chân không Panasonic GP 129JXK (125w)

Model : Panasonic GP 129JXK (125w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : max 30m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia