Máy bơm nước tăng áp
Lọc theo

 

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)
17.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-54 (1100w)

Model : APP VFD-54 (1100w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 30-55 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)
15.900.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-53 (550w)

Model : APP VFD-53 (550w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25-42 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)
16.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-34 (750w)

Model : APP VFD-34 (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 30-55 m
Lưu lượng : 4m3/h - 6m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)
Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)
15.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần APP VFD-33 (550w)

Model : APP VFD-33 (550w)
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 25-40 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 9 m
Xuất xứ : Máy Bơm Nước Đài Loan
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA
4.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW 175EA

Model : Wilo PW 175EA
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 28 m
Lưu lượng : 1m3/h - 2m3/h
Họng - hút xả : 20-20 mm (3/4" - 3/4")
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA
6.300.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 401 SEA

Model : Wilo PB 401 SEA
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : 20 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 32-32 mm (11/4" - 11/4")
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA
5.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB 250 SEA

Model : Wilo PB 250 SEA
Công xuất : 250w
Cột áp : 18 m
Lưu lượng : 2m3/h - 4m3/h
Họng - hút xả : 25-25 mm (1" - 1")
Hút sâu : 0 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 405A (500w)
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 405A (500w)
4.600.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 405A (500w)

Model : Hanil PH 405A (500w)
Công xuất : 500w
Cột áp : 26 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 32-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 200A (200w)
Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 200A (200w)
3.500.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp Hanil PH 200A (200w)

Model : Hanil PH 200A (200w)
Công xuất : 200w
Cột áp : 23 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy Bơm nước tăng áp Shimizu PS 230 BIT(250w)
Máy Bơm nước tăng áp Shimizu PS 230 BIT(250w)
2.400.000 VNĐ

Chi tiết

Máy Bơm nước tăng áp Shimizu PS 230 BIT(250w)

Model : Shimizu PS 230 BIT(250w)
Công xuất : 250w
Cột áp : 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
MÁY BƠM TĂNG ÁP SHIMIZU PS 130 BIT(150w)
MÁY BƠM TĂNG ÁP SHIMIZU PS 130 BIT(150w)
1.550.000 VNĐ

Chi tiết

MÁY BƠM TĂNG ÁP SHIMIZU PS 130 BIT(150w)

Model : SHIMIZU PS 130 BIT(150w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : 33 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Indonexia
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)
Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)
11.200.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp tự động Wilo PW-750LEA (750w)

Model : Wilo PW-750LEA (750w)
Công xuất : 750w/1hp
Cột áp : 59 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 40 -40 mm
Hút sâu : 8m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series
Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series
19.800.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series

Model : Wilo PBI series biến tần
Công xuất : Xem chi tiết
Cột áp : Max 50m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : 8 m
Xuất xứ : Máy bơm nước Hàn Quốc
Máy bơm tự động tăng áp  HITACHI WM-P150GX2-SPV-WH
Máy bơm tự động tăng áp HITACHI WM-P150GX2-SPV-WH
5.100.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm tự động tăng áp HITACHI WM-P150GX2-SPV-WH

Model : HITACHI WM-P150GX2-SPV-WH(150w)
Công xuất : 125w-150w
Cột áp : 12m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước Hitachi WM-P200GX2-SPV-WH
Máy bơm nước Hitachi WM-P200GX2-SPV-WH
6.000.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước Hitachi WM-P200GX2-SPV-WH

Model : Hitachi WM-P200GX2-SPV-WH(200w)
Công xuất : 200w
Cột áp : 14 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản
Máy bơm nước tăng áp hitachi WM-P300GX2-SPV-WH
Máy bơm nước tăng áp hitachi WM-P300GX2-SPV-WH
7.450.000 VNĐ

Chi tiết

Máy bơm nước tăng áp hitachi WM-P300GX2-SPV-WH

Model : hitachi WM-P300GX2-SPV-WH(300w)
Công xuất : 300w
Cột áp : 18 m
Lưu lượng : xem chi tiết
Họng - hút xả : 25-25 mm
Hút sâu : Max 9m
Xuất xứ : Máy bơm nước Nhật Bản